Co je to skauting

 

Skauting (z angl. scout – zvěd, průzkumník, pozorovatel) je mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií. Jeho členové se nazývají skauti, v České republice též junáci (podle největší české organizace skautů s názvem Junák – svaz skautů a skautek ČR). Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností.

Skauting vznikl v roce 1907 v Anglii na základě myšlenek zakladatele Roberta Baden-Powella, významného britského generála, hrdiny druhé búrské války. Hnutí se postupně šířilo do dalších států a bylo také ovlivňováno dalšími osobnostmi (např. Ernest Thompson Seton ve Spojených státech).

Dnes skauting existuje prakticky ve všech státech světa (214 států), je pouze několik výjimek – vesměs totalitních států (Afghánistán, Andorra, Čína, Kuba, Severní Korea, Laos a Barma). Celkem má téměř 40 milionů členů.

Do českých zemí se skauting dostal prostřednictvím pražského středoškolského profesora Antonína Benjamina Svojsíka, který na návštěvě v Anglii poznal místní skauty a po příjezdu domů začal překládat knihu Scouting for boys. O rok později vydal Základy junáctví a v červenci a srpnu uspořádal se třinácti chlapci první skautský tábor nedaleko hradu Lipnice.

Jak skauting funguje

 

Základní výchovnou jednotkou Junáka je skautský oddíl, který tvoří 12 - 30 dětí. Ten je rozdělen do menších jednotek - družin. Družiny fungují částečně samostatně pod vedením družinového rádce a dohledem vůdce oddílu. Družina je úzká skupina dětí, které se učí spolu vycházet, řešit a předcházet konflikty a spolupracovat.

Více oddílů vytváří středisko, které zajišťuje zázemí oddílům. Nad střediskem jsou okresní a krajské rady Junáka a ústřední rada Junáka.

Děti jsou rozděleny dle věku do kategorií. Programy jsou těmto kategoriím přímo uzpůsobovány dle potřeb a rozvoje dětí. Věkové rozmezí kategorií není striktní, přizpůsobuje se jednotlivým dětem.

Rozdělení je zhruba následující...

Vlčata (chlapci) a světlušky (dívky) - věk 6-10 let

Skauti (chlapci) a skautky (dívky) - věk 11-15 let

Roveři (chlapci) a rangers / roverky (dívky) - věk 16-23 let

Oldskauti (dospělí)

Co to pro mě jako rodiče znamená

 

Vaše dítě bude v odpoledních, víkendových a letních programech hrát hry a zárověň se při nich učit nové věci pomocí skautské výchovné metody, která využívá učení hrou a pokusem a omylem.

Odpolední schůzky probíhají pravidelně jednou týdně v domluveném čase. Je dobré dávat dětem starší oblečení, které při hrách mohou ušpinit. Děti by si sebou měli nosit zápisník, psací a kreslicí potřeby, pití a další věci určené rádcem družiny.

Výpravy a letní tábory jsou předem hlášeny rodičům pomocí lístečků nebo mailem. Zde jsou vždy potřebné údaje jako datumy odjezdů, potřebné věci a cena výpravy.

Platby všech akcí a poplatků se většinou provádí na schůzkách, táborové poplatky je možno hradit i převodem na účet. Výpravy se pohybují od 50 - 250 Kč a to podle délky a náročnosti akce. Letní tábory pak stojí mezi 2000-2500 Kč na 2 týdny. Každý rok se hradí členský poplatek z něhož se část odvádí okresní a krajské radě a na ústředí Junáka. Zbytek zůstává na činnost střediska. Poplatek se přizpůsobuje požadavkům rad a v loňském roce činil 350 Kč. Každé dítě si dříve či později bude pořizovat skautský kroj jehož cena se pohybuje kolem 600 Kč a vše se objednává hromadně z internetových skautských obchodů ( adresy jsou v odkazech).